Nieuws

Alles wat je moet weten over de subsidieregelingen

#JoinTheGoodMove

5min
range e-tech

Door: Brenda Čonev

In 2024 zullen er wederom diverse subsidieregelingen beschikbaar zijn voor de aanschaf van trucks. Welke regelingen zijn dat precies, en wat zijn de specifieke inhoud en voorwaarden van deze subsidies? Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie.

De overheid is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe subsidie, verlengt enkele bestaande subsidies en wijzigt de voorwaarden van sommige reeds bestaande subsidies. Hier volgt een overzicht van de in 2024 beschikbare subsidies:

 • De Subsidieregeling Aanschaf Emissieloze Vrachtwagens (AanZET)
 • De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwverkeer (SSEB)
 • Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)
 • MIA (Milieu Investeringsaftrek).
 • EIA (Energie Investeringsaftrek)
 • Subsidie voor laadpalen en laadinfrastructuur (NIEUW!).
 • Andere provinciale subsidies.

 

Wat houdt de AanZET-subsidieregeling voor zero emissie trucks in?

De Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) is een regeling gericht op ondernemers die de aankoop of lease van nieuwe, volledig emissievrije vrachtwagens overwegen. Deze subsidie kan aangevraagd worden vanaf 26 maart 2024 en er is in totaal 45 miljoen euro beschikbaar.

 

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor de AanZET-subsidie?  
 • De aanvrager dient een niet-definitieve opdrachtbevestiging (egekendorder) te hebben, waarin een ontbindende voorwaarde is opgenomen. 
 • Indien de subsidie wordt toegekend, ontvangt de aanvrager 90% van het toe bedrag.
 • Het ontvangen subsidiebedrag kan vervolgens worden gebruikt voor de aanschaf van de truck.
 • Het voertuig dient binnen 12 maanden na ontvangst van de subsidie op naam van de aanvrager geregistreerd te worden en dit dient voor een periode van 4 jaar zo te blijven.
 • Bij operationele lease dient de looptijd minimaal 48 maanden te zijn.
 • Het dient te gaan om een nieuw voertuig, wat inhoudt dat de datum van eerste toelating, datum eerste inschrijving in Nederland en datum tenaamstelling overeen moeten komen.
 • Let erop dat er slechts één aanvraag voor één vrachtwagen, per onderneming, per dag ingediend kan worden.
 • Sale-en-Lease-Back constructies zijn mogelijk.

Wat er precies ingevuld moet worden bij de inschrijving is pas op moment van indienen bekend.

 

Hoeveel subsidie kan ik krijgen bij de AanZET?

aanZET

Wijzigingsregeling Aanschafsubsidieregeling zero-emissie truck AanZET document van de internetconsultatie geschreven door M.G.J. Harbers Minister van infrastructuur en waterstaat.

Let op: voor het definiëren in welke type onderneming uw onderneming valt is er een MKB-toets die u dient uit te voeren. Deze wijkt van de reguliere KvK ondernemingsdefinitie.

Kijk op de website van de RVO voor meer informatie.

 

 

Wat houdt de Subsidieregeling voor Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) in?

De SSEB is in eerste instantie opgezet voor de aanschaf van nieuwe, emissievrije bouwmachines. Echter, vrachtwagens met bepaalde opbouw kunnen ook in aanmerking komen voor de SSEB-subsidie. Afhankelijk van de opbouw (die ingezet moet worden in de bouwsector) en de juiste SBI-code, kunt u aanspraak maken op de SSEB-subsidie. Aanvragen kan vanaf 5 maart 2024.

Wanneer u een aanvraag wilt indienen voor de SSEB, zorg er dan voor dat u het volgende in order hebt:

 • Een niet-definitieve opdrachtbevestiging of order.
 • Indien nodig, een referentieofferte van het betreffende voertuig.
 • De MKB-toets van de RVO-website hebt ingevuld.
 • Het juiste e-herkenningsniveau (niveau 3) hebt.
Wat valt onder de juiste opbouw?

 

juiste opbouw

 

Wat valt onder juiste SBI-code?

SBI-codes: 39, 390, 41, 411, 412, 42, 421, 422, 429, 43, 431, 432, 433, 439, 4941, 50201, 7712, 7732, 7739, 77399. Deze kunt u in mijn KvK vinden.

Wat houdt de SEBA-subsidieregeling in?

De subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is bedoeld voor ondernemers die een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto willen aanschaffen of leasen. De regeling zal open staan voor aanvragen vanaf half april 2024, de precieze datum zal nog volgen. Het totale jaarbudget voor de SEBA wordt nog bekendgemaakt. 2024 is het laatste jaar voor de SEBA.

De SEBA vergoedt 7% van de cataloguswaarde voor grote ondernemingen, 10% voor middelgrote ondernemingen en 12% voor kleine ondernemingen, met een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto.

Hier zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA):

 • U heeft een niet-definitieve koop- of leaseovereenkomst.
 • Vaststellingstermijn wordt 12 maanden + 7 maanden. Uitstel is mogelijk.
 • Op het moment van de subsidieaanvraag staat de bedrijfsauto nog niet op uw naam in het RDW-kentekenregister.
 • Het is een volledig uitstootvrije bedrijfsauto die rijdt op een elektromotor.
 • Bij operationele lease wordt gekeken naar de datum van registratie van het verstrekking voorbehoud, in plaats van de datum van de laatste tenaamstelling.
 • De bedrijfsauto valt onder de voertuigclassificaties N1, of N2 met een maximum gewicht van 4.250 kg en heeft een grijs kenteken met een B of V als eerste letter.
 • De netto catalogusprijs van de bedrijfsauto in voertuigcategorie N1, of de verkoopprijs zonder btw van een bedrijfsauto in voertuigcategorie N2, is € 20.000 of hoger. De netto catalogusprijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties aangebracht voor afgifte kenteken.
 • Een elektrische bedrijfsauto in voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen heeft een WLTP-actieradius van minimaal 100 kilometer. Let op: het accupakket dat u kiest heeft invloed op de actieradius.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto's (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen, en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kilogram) geldt geen minimale actieradius.
 • Het moet gaan om een bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen. De bedrijfsauto moet volledig uitstootvrij zijn. De auto mag alleen rijden met een elektromotor.
 • Brandstofcodes E en W komen in aanmerking.
 • De bedrijfsauto is nieuw. Dat betekent dat de volgende 3 groen omkaderde punten dezelfde datum hebben:
seba

Naast de bekende AanZET- en SSEB-subsidieregelingen zijn er ook andere regelingen beschikbaar waar u gebruik van kunt maken bij de aankoop van een vrachtwagen:

 1. De Milieu Investering Aftrek (MIA) is een aantrekkelijke regeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een elektrische vrachtwagen. De MIA biedt ondernemers een fiscaal voordeel. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u de zogenoemde milieulijst vinden. Deze lijst bevat alle bedrijfsmiddelen en technieken die voor de MIA in aanmerking komen.

Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek van 45% van het investeringsbedrag, wat kan resulteren in een netto belastingvoordeel van ruim 14% van het investeringsbedrag, afhankelijk van hoeveel vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting u betaalt.

De MIA-regeling is over het algemeen het gehele jaar beschikbaar, maar dient u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting aan te vragen.

Let op! De MIA kan gecombineerd worden met de AanZET, SSEB of SEBA. En kunt u dus aanvragen voor de elektrische truck, bedrijfsauto, e-cargo bike en laadpaal.

 1. De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een aantrekkelijke regeling voor ondernemingen die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen, maar voor wie de overstap naar volledige emissievrijheid nog een brug te ver is. Deze regeling is van toepassing op bedrijven die geld steken in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot, energiebesparing of de inzet van duurzame energie. Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA zijn de Turbo Compound, het I-SEE systeem, lichtmetalen velgen, bandenspanningssystemen en de extra as bij een 6x2 configuratie. Bedrijven kunnen met de EIA tot 40% van de investeringskosten aftrekken van hun winst, wat resulteert in een lagere fiscale winst en dus minder te betalen belasting.  
 2. Daarnaast zijn er op dit moment verschillende provinciale subsidies beschikbaar waarvoor al ingeschreven kan worden. De provincie Gelderland loopt hierin voor op:

LNGhttps://www.gelderland.nl/subsidies/duurzame-vrachtautos

DC-snellader en stationaire batterij: https://www.gelderland.nl/subsidies/dc-snellader-en-stationaire-batterij

Voorfinanciering ontwikkelkosten windpark, zonnepark of waterenergie-installatie: https://www.gelderland.nl/subsidies/voorfinanciering-ontwikkelkosten-windpark-of-zonnepark

 

 1. Na Prinsjesdag is in de Staatscourant aangekondigd dat er in 2024 budget beschikbaar wordt gesteld voor een specifieke subsidiepot voor laadpalen en laadinfrastructuur, met aparte subsidies voor publieke en private laadopties, inclusief bekabeling. Voor de laadinfrastructuur zal maximaal 20% van de kosten worden vergoed. Naar verwachting zullen zowel de subsidies voor private als publieke laadinfra in het tweede kwartaal van het jaar, rond juni, opengesteld worden. Tot die tijd kunnen belanghebbenden gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA) voor de laadinfrastructuur. Daarnaast wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om subsidies te verstrekken voor mitigerende maatregelen, zoals opslagbatterijen.
Waar moet ik op letten bij mijn laadinfra?

Zorg ervoor dat er minimaal één laadpaal is voorzien van een meter met MID-certificering. In het geval van meerdere laadpalen is het toegestaan om verschillende laadstations in groepen achter één MID-gecertificeerde meter te plaatsen.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal dit op deze pagina worden gepubliceerd. Houd deze pagina daarom goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt, zullen wij dat hier delen. Vergeet dus niet om regelmatig deze pagina te bekijken, zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen.

 

Ook vragen of hulp bij uw aanvraag ?

Ik ga ermee akkoord dat Renault Trucks bij het verzenden van dit formulier mijn persoonlijke gegevens bewaart zolang als nodig is om de verstrekte informatie te evalueren en om contact met mij op te kunnen nemen over dit specifieke onderwerp. Mijn gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan partners en distributeurs van Renault Trucks die in staat zijn mijn vraag te behandelen.
Ik ga akkoord met het ontvangen van nieuws en informatie over producten en evenementen van Renault Trucks. In elke e-mail die ik ontvang, kan ik deze communicatie stopzetten.
Set canonical URL
Off