Transport oplossingen

Alternatieve energieën : Onze visie

2min
Renault Trucks T on the road

ONZE VISIE 

Alternative nergies by Renault Trucks

De emissienormen voor vrachtwagens liggen vele jaren voor op de emissienormen voor auto's. Deeltjes, NOx en alle andere vervuilende emissies zijn bijna tot nul gereduceerd, vooral met de huidige Euro 6 step D. Vervanging van de oude generatie voertuigen door recente is dus een aanzienlijke hefboom om de luchtverontreiniging te verminderen.

De strijd tegen de opwarming van de aarde en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is een belangrijk aandachtspunt geworden. De vermindering van de CO2-uitstoot is de nieuwe prioriteit van onze industrie.

Er bestaat geen perfect alternatief om diesel in alle toepassingen en op alle markten op een efficiënte manier te vervangen. Waar het ons om te doen is, is de juiste vervoersoplossing voor te stellen, op de juiste plaats met de juiste energie.

Diesel blijft, als professionele brandstof, een goed antwoord op de behoeften van de vervoerssector, vooral voor het regionale en internationale vervoer, waarvoor het nog vele jaren een dominante brandstof zal blijven. Het afbouwen van "alle diesel" betekent niet dat diesel wordt uitgesloten.

De beste oplossing om de milieuvoetafdruk van het lange-afstandsvervoer te verkleinen is zich te blijven concentreren op vermindering van het brandstofverbruik. Biobrandstoffen van de volgende generatie, vooral synthetische paraffinische brandstoffen (HVO, XTL...) zullen ook bijdragen tot een verdere vermindering van de CO2-uitstoot.

Voor kortere afstanden of dichter bij verstedelijkte gebieden biedt gecomprimeerd aardgas - CNG - een volwassen antwoord op de uitdagingen van de vervoersindustrie. Het draagt bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit in de steden en is een beproefde oplossing. Aardgas blijft echter een overgangsenergie, aangezien de maatschappij een doorbraak verwacht op het gebied van de uitstoot in vergelijking met diesel.

De ultieme vervoersoplossing voor stedelijke gebieden moet een nuluitstoot bereiken. Elektromobiliteit is beslist dé oplossing voor stedelijke toepassingen. Met meer dan 10 jaar uitgebreide ontwikkelingsactiviteiten en samenwerking met klanten op dit gebied, is Renault Trucks er klaar voor om van elektrische vrachtwagens de nieuwe standaard voor steden te maken.

Set canonical URL
Off